04-07-2022

Nowy system rozliczeń net billing – Czy panele fotowoltaiczne są nadal opłacalne? Program Mój Prąd 4.0

Od 1 kwietnia 2022 roku wszyscy zadają sobie to samo pytanie, jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych – czy to się jeszcze opłaca? Odpowiedź brzmi: TAK!

Jest to nadal bardzo dobra inwestycja. Co prawda nie tak preferencyjna jak system opustów, czyli działający wcześniej net metering, ale obecny net billing jest nadal bardzo dobrym sposobem na obniżenie rachunków.

W szczególności, jeśli zwiększymy poziom autokonsumpcji lub zadbamy o lokalne przechowywanie energii elektrycznej. Warto wspomnieć też o dopłatach z programów takich jak np. Mój Prąd 4.0 do samych paneli, pomp ciepła, systemów magazynowania ciepła lub energii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

Czemu wprowadzono nowy system rozliczeń? Jakie są różnice między starym a nowym systemem?

Wszyscy Ci którzy do 31 marca 2022 wysłali zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego będą rozliczani za zasadach net metering, czyli starego systemu opustów w którym mogą rozliczać się przez kolejne 15 lat. System ten polegał na rozliczeniu prosumentów produkujących energię w przydomowych instalacjach do 10 kWp w stosunku 0,8 do 1, czyli 80% pokryciu zużycia.

Za każdą jednostkę energii, którą prosumenci wyprodukowali i wprowadzili do systemu elektroenergetycznego otrzymywali w zamian 0,8 jednostki energii za darmo. Przy instalacjach przekraczających 10kWp stosunek ten był niższy i wynosił 70% pokrycia zużycia, czyli 07 do 1. Rozliczenie to następowało w okresach rocznych.

net billing net metering

Od 1 kwietnia 2022 wszyscy nowi prosumenci, którzy nie wysłali swojego zgłoszenia przed 31 marca z automatu wejdą do nowego systemu, czyli net billingu. Warto zaznaczyć, że do końca czerwca wszyscy prosumenci (w tym Ci przypisani do nowego systemu) będą rozliczani jeszcze na starych zasadach opustów.

Od 1 lipca prosumenci net billingowi będą sprzedawać swoją nadwyżkę wytworzonej energii do sieci w cenie hurtowej natomiast zakup będzie w pełnej cenie, tak jak obowiązuje to wszystkich innych odbiorców. Do 2024 roku cena hurtowa zakupu energii będzie ustalana miesięcznie przez URE, a rozliczenie będzie następowało również w okresach rocznych.

Po 2024 roku cena hurtowa ma być dużo bardziej płynna, determinować ją będzie aktualny popyt i podaż – będzie zmieniać się co godzinę.

net billing

Zmiany w systemie rozliczeń musiały nastąpić, jak tłumaczy Resort Klimatu i Środowiska. Opust oraz bardzo dobre programy takie jak „Mój prąd” były skutecznymi zachętami, które spowodowały ogromne zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce.

W roku 2015 w Polsce funkcjonowało około 4,5 tysiąca prosumentów, w 2022 roku jest ich już 866 tysięcy. Oficjalne wyliczenia podają, że w 2021 roku prawie 1,5% energii elektrycznej w Polsce pochodziło z produkcji z paneli fotowoltaicznych. Z racji na tak ogromny przyrost prosumentów, problemem zaczynała mieć sama sieć i system elektroenergetyczny.

Po pierwsze musiała ona odbierać wytworzony prąd z prosumenckich mikroinstalacji a następnie zwrócić ją prosumentowi, działało to na zasadzie wirtualnego magazynu energii, z którego użytkownicy praktycznie bezkosztowo mogli korzystać. Ministerstwo podkreśla, że nowy system jakim jest net billing ma zachęcić prosumentów do większej autokonsumpcji lub do tworzenia lokalnych magazynów energii.

Czy net billing jest nadal opłacalny?

Odpowiedź jest jednoznaczna – jest nadal opłacalny. Panele fotowoltaiczne to nadal bardzo dobra inwestycja, która w połączeniu z pompą ciepła lub własnym magazynem energii potrafi zwrócić się w niecałe 6-7 lat jak podkreślają eksperci.

Dodatkowo od 15 kwietnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejną, już czwartą edycję programu „Mój Prąd”. Jest to wsparcie finansowe dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także do magazynów energii i ciepła, które pozwalają zwiększyć autokonsumpcję.

W tej edycji programu mój program jest ponad 800 mln złotych w środkach na dofinansowanie. 

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 4.0?

Program Mój Prąd 4.0 jest przeznaczony dla osób fizycznych, których mikroinstalacja paneli fotowoltaicznych zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net billing. Instalacja musi mieć od 2 do 10 kWp. Wnioski będzie można składać jedynie w formie elektronicznej poprzez profil zaufany lub e-dowód.

W tej edycji programu Mój Prąd można otrzymać do 4000 zł na instalacje PV. Ponadto, program przewiduje dofinansowania do magazynów energii do 7500 zł, do magazynów ciepła (np. wody użytkowej) do 5000 zł oraz do domowego systemu zarządzania energią do 3000zł. W sumie mamy do dyspozycji 20500 zł dofinansowania na wszystkie komponenty.

Budżet na realizację programu wynosi do 855 000 tysięcy zł – w zeszłym roku środki skończyły się mniej więcej w połowie trwania programu, więc jeśli myślisz nad tym by złożyć wniosek w tym roku, nie ma na co czekać.

I przypominamy! Wniosków nie powinno się wysyłać w formie papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą z automatu odrzucone.

Mój prąd 4.0

Dla poszukujących wsparcia finansowego Przedsiębiorców jest dobra wiadomość. Z Programu Energia Plus mogą oni skorzystać z trzeciej edycji programu. Dofinansowania, program przewiduje dofinansowanie o sumie ponad 745 mln złotych.

Rozwiązanie to skierowane jest do dużych przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w większe instalacje PV. Beneficjent w ramach programu może otrzymać aż od 0,5 mln zł do 300 mln zł – zlicza się do 85% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczka jest na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 1,5% w skali roku. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł. Nabór odbywa się w trybie ciągłym.

Wnioski do programu należy składać w terminie od 1 kwietnia 2022 do 16 grudnia 2022 lub do wyczerpania środków. 

Jak otrzymać dofinansowanie Mój Prąd 4.0?

Pierwszym krokiem będzie zakup urządzeń. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że można korzystać z urządzeń używanych, jednak nie mogą to być urządzenia starsze niż 2 lata. Zwróć też uwagę na to na kogo są wystawiane faktury. Jeśli będą one wystawiane na dane osoby, która złoży później wniosek to ułatwi i przyśpieszy otrzymanie środków.

Drugim krokiem jest montaż fotowoltaiki. Pamiętaj, że montaż musi dokonać osoba posiadająca odpowiednie do tego kwalifikacje i uprawnienia. Po udanym montażu należy zgłosić instalację fotowoltaiki wraz z niezbędnymi dokumentami do swojego operatora energetycznego.

Po otrzymaniu umowy kompleksowej od operatora i zmianie licznika na dwukierunkowy nastąpi przyłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej. Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków należy złożyć wniosek do programu „Mój prąd 4.0” – należy to zrobić za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl

Czy fotowoltaika będzie się opłacać w 2022 roku?

Na razie ceny prądu rosną. Wystarczy zobaczyć, że tylko w tym roku taryfa za sprzedaż kilowatogodziny wzrosła o ponad 35%, a firmy energetyczne prognozują dalszy wzrost cen, nawet do 150% obecnej ceny rynkowej. Wraz z każdą kolejną podwyżką ceny energii elektrycznej nasza instalacja fotowoltaiczna będzie zwracać się szybciej.

W poprzednim systemie rozliczeń zwrot z inwestycji w fotowoltaikę wynosił około 6-8 lat. Obecnie w systemie net-billing zwrot z inwestycji jest liczony na niewiele ponad dekadę i jest to w dużej mierze zależne od tego, jak bardzo jesteśmy „samowystarczalni” jeśli chodzi o naszą produkcję i zużycie energii elektrycznej. 

Net billing + Mój Prąd 4.0 = szybszy zwrot z inwestycji

Czy warto więc wybrać nowy system rozliczeń i dotację z programu „Mój Prąd 4.0”? Naszym zdaniem warto. Inwestycja we własną instalację PV to inwestycja na długie lata – mówimy tutaj o 25 latach a nawet 50 w wypadku instalacji wysokiej jakości.

Program przewiduje też wysokie dopłaty, nawet do 7500 zł do własnych magazynów energii, biorąc pod uwagę, że średni koszt takiego to około 25 tysięcy złotych, można liczyć na prawie 30% bezzwrotną dotację na ten cel.

Posiadając magazyn energii elektrycznej będziemy za 15 lat w dużo lepszej sytuacji od ludzi, którzy będą musieli na ten cel przeznaczyć środki, żeby zrównać się z naszymi możliwościami po tym jak skończy się gwarancja systemu opustów. I można bezpiecznie założyć, że nie będą mieć wtedy tak preferencyjnych dotacji jak te oferowane w tej edycji programu Mój Prąd.

Kolejnym atutem programu jest dotowanie Home Energy Managment System, w skrócie HEMS. Brzmi to poważnie, ale jest to po prostu smart home – inteligentny dom. HEMS to nic innego jak system zarządzania energią domową, jednostka centralna za pomocą odpowiedniego oprogramowania reguluje dane i komunikację między urządzeniami a użytkownikiem.

Dzięki temu można zarządzać wyprodukowaną energią i zwiększać lub zmniejszać autokonsumpcję. HEMS będzie też pobierał dane na temat cen prądu (docelowo dynamicznych) i na podstawie tego sterować wentylacją, klimatyzacją, grzejnikami, pompą ciepła czy stacją ładowania samochodów elektrycznych, finalnie prowadząc do jeszcze większych oszczędności.

Koszt najprostszego systemu to już 1500 zł, górna granica jest zależna od domu i ilości elektroniki, którą zamierzamy zainstalować. Na ten cel możemy otrzymać do 3000zł bezzwrotnej dotacji. Ostatni punktem jest magazyn ciepła, to nic innego jak wymiennika ciepła, są one wypełnione cieczą (np.  olejem) a następnie są podgrzewane prądem z fotowoltaiki.

Tak nagrzany olej oddaje potem ciepło, wykorzystuje się je do podgrzania wody. Po co to wszystko? Ponieważ ciepło jest dużo łatwiej zmagazynować niż energię elektryczną. Czy pozwala nam to zaoszczędzić? Tak, pozwala – a program Mój Prąd przewiduje nawet do 5000 zł dotacji na ten cel.

Konkludując, warto skusić się na program Mój Prąd 4.0 i zainstalować panele fotowoltaiczne – w szczególności, że można kompleksowo zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne inwestując w magazyn energii, ciepła czy HEMS. Im więcej wydamy, tym więcej dostaniemy – nawet do 20,5 tysiąca złotych.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Mogą Cię zainteresować

Czytaj
16-02-2023
Fotowoltaika

Fotowoltaika na przestrzeni lat. Przeszłość i przyszłość.

Fotowoltaika jest coraz bardziej popularną metodą pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci fotowoltaika przeszła długą drogę...

Czytaj
10-01-2023
pompa ciepła, Fotowoltaika

Przewodnik po aktualnych dotacjach na fotowoltaikę i pompę ciepła w 2023 roku.

Instalacje OZE, takie jak fotowoltaika czy pompy ciepła, mają szereg zalet – przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo w postaci względnej stabilizacji...

Czytaj
23-11-2022
mój prąd, Fotowoltaika

Zmiany w programie Mój Prąd. Nawet 6000 zł dofinansowania do fotowoltaiki

Przygotowaliśmy kolejną edycję programu “Mój Prąd” – zapowiedziała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak dodała, nowa edycja...

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, Teolin 9K, 92-701 Teolin