09-08-2022

Pompa ciepła – na jakie dofinansowanie możemy liczyć w 2022 roku?

Koszty ogrzewania są jedną z największych pozycji w domowym budżecie Polaków. Coraz więcej ludzi decyduje się na instalacje pompy ciepła, które pomagają znacząco obniżyć koszty ogrzewania domu, jednak wiąże się to z dużym kosztem samej instalacji.  

Od 29 kwietnia 2022 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Moje ciepło” – można otrzymać od 7 tysięcy do nawet 21 tysięcy złotych. Pompa ciepła zaraz obok instalacji fotowoltaicznych to jedne z najpopularniejszych ekologicznych rozwiązań jakie wybierają Polacy. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze na ten ekologiczny sposób ogrzewania indywidualnego? Na jakie inne programy dofinansowań można liczyć? Dowiesz się z naszego artykułu.

Pompa ciepła dofinansowanie 2022 – jakie programy?

Pompa ciepła – Czyste powietrze

Najpopularniejszym programem wybieranym przez Polaków jest „Czyste Powietrze” – ma on na celu poprawę efektywności energetycznej domów, przez co ma wpłynąć pozytywnie na redukcję lub całkowitą eliminację emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery. Program ten przewiduje dopłaty do termomodernizacji, a przede wszystkim do wymiany starych źródeł ciepła na paliwo stałe lub gaz na nowocześniejsze źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy emisyjności. 

Sam program będzie trwał do 2029 roku i jest na niego przeznaczone ponad 103 miliardy złotych. Co najważniejsze dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” nie wyklucza innych dotacji na te same inwestycje z gminnych programów niskoemisyjnych. 

Można też łączyć dotacje z programu „Czyste powietrze” wraz z ulgą podatkową na termomodernizację, od dochodu PIT odliczyć można nawet do 53 tysięcy złotych wydatków związanych z przeprowadzoną modernizacją budynku (w tym zakup pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją).

pompa ciepła czyste powietrze

Pompa ciepła – Moje Ciepło

Nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej pod tytułem „Moje ciepło” jest skierowaną bezpośrednio do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dotacja ta pozwala na sfinansowanie 30% kosztów poniesionych na zakup i instalację pompy ciepła – w przypadku pomp gruntowych jest to 21 tysięcy złotych dofinansowania, rozwiązania powietrzne to maksymalnie 7 tysięcy złotych. 

W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny można wnioskować można o nawet 45% zwrotu poniesionych kosztów. Program ten jest skierowany do osób, które chcą myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekonomii jak i ekologii. Budżet programu to ponad 600 milionów złotych i są to środki przekazane przez Fundusz Modernizacyjny. W ramach programu można zrefundować wszystkie koszty kwalifikowane poniesione od 1 stycznia 2021.

Dla osób, które będą kwalifikować się do kategorii osób biednych lub na skraju ubóstwa energetycznego mogą liczyć na dopłaty z gminnych programów „Stop Smog” – można otrzymać nawet do 70% kosztów za zakup i montaż pompy ciepła (maksymalnie 53000 złotych). 

pompa ciepła moje ciepło

Pompa ciepła – Agroenergia

Rolnicy i przedsiębiorcy także nie zostali pominięci, jeśli chodzi o dofinansowanie do pomp ciepła. Dla rolników funkcjonuje program wsparcia OZE dla polskiej wsi pod nazwą „Agroenergia”. Pozwala on odliczyć koszt zakupu, montażu oraz odbioru instalacji za środki trwałe, o ile nie były one zakupione na zasadzie leasingu. 

Dotacja będzie uzależniona od zainstalowanej mocy. W przedziale od 10kW do 30kW (włącznie) będzie to do 20% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Dla przedziału od 30kW do 50kw (włącznie) otrzymać będzie można do 13% zwrotu kosztów całego przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tysięcy złotych. 

Oczywiście finansowanie przewiduje tak zwaną instalację hybrydową, czyli taką która łączy panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła – w tym wypadku można liczyć na dodatkową dotację w wysokości do 10 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, są oni objęci programem „Energia Plus”. 

pompa ciepła czyste powietrze

W ramach programu można otrzymać pożyczkę na warunkach preferencyjnych w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie wynosić będzie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku. Dodatkowo istnieje opcja umorzenia do 10% całkowitej kwoty pożyczki, jednak nie więcej niż 1 mln złotych. Przedsiębiorcy, który zdecydują się na taką formę finansowania swojej zielonej transformacji będą mieć do 15 lat na spłatę pożyczki. 

Programy regionalne

Warto pamiętać, że istnieją jeszcze dodatkowe programy regionalne gdzie możemy otrzymać nawet do 100% poniesionych kosztów pompy ciepła (od 3000 do 30000 złotych). Mówimy tutaj o takich programach jak np. Warszawski program „Wymiana kopciucha” lub Kawka Bis w Poznaniu czy dolnośląski program poprawy powietrza. 

Z lokalnych programów antysmogowych mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy danego regionu, którzy złożą wniosek o udział. Powstanie takich regionalnych programów jest bezpośrednim efektem uchwał antysmogowych, nakładających na właścicieli budynków mieszkalnych obowiązek wymiany tzw. “kopciuchów” na nowe, energooszczędne urządzenia. 

W prawie całej Polsce należy to zrobić do 2024 roku. Wyjątkiem jest województwo lubuskie, którego mieszkańcy mają na to czas do 2027 roku. Bardzo często można łączyć regionalne dofinansowania z wsparciem finansowym z programu „Czyste powietrze”.

Pompa ciepła -dzie można pozyskać dotacje na zakup?

Najczęściej wybierany program dopłat czyli rządowe „Czyste powietrze” jest obsługiwany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)  ale warto tutaj nadmienić, że organizacji i instytucji w których można ubiegać się o dofinansowanie jest więcej. 

Są to między innymi Urzędy Marszałkowskie wraz z samorządami gminnymi i powiatowymi w ramach regionalnych programów dopłat, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dla rolników i programu „Agroenergia” a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

W obliczu tak dużej ilości instytucji oraz form dofinansowania kierowanych do różnych grup beneficjentów najlepiej jest po prostu skorzystać z wiedzy ekspertów i zapytać bezpośrednio u swojego instalatora pomp ciepła. 

Kto może skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła w 2022 roku?

Inwestycja w pompę ciepła to koszt rzędu 35 tysięcy do około 50 tysięcy złotych – mimo wstępnych wysokich kosztów związanych z instalacją takiego rozwiązania zwraca się ono jednak bardzo szybko. Eksperci wskazują, że już po 6 latach użytkowania takiego rozwiązania będzie „na plus” a maksymalny okres zwrotu z inwestycji to około 10 lat. Obecnie praktycznie każda osoba fizyczna może skorzystać z pewnego rodzaju dopłat na pompę ciepła.

Z pierwszej, podstawowej części programu „Czyste powietrze” może skorzystać każda osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w księdze wieczystej lokalu, który znajduje się w obiekcie mieszkalnym. Dodatkowo dochód roczny beneficjenta nie przekracza kwoty 100 tysięcy złotych. 

Program obejmuje między innymi finansowanie demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stała a następnie zakup i montaż pompy ciepła do celów ogrzewania wody i ciepłowniczych. W ramach czyste powietrze można otrzymać 20000 złotych oraz dodatkowe środki na mikroinstalację fotowoltaiczną w wysokości 5000zł. 

Na drugą część programu „Czyste powietrze” mogą liczyć beneficjenci, których dochód miesięczny na jedną osobę nie przekracza 2189,04 zł dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Kwota na jaką można wtedy liczyć wynosi do 32 000 złotych jeśli instalacja nie będzie hybrydowa oraz 37000 złotych wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Dla najuboższych przewidziany jest jeszcze dodatkowa opcja programu „Czyste powietrze” – maksymalna kwota dofinansowania to 69000 złotych (do 90% kosztów kwalifikowanych). 

Jeśli chodzi o program „Moje ciepło” – beneficjentem może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Według resortu „Nowy budynek” to taki, który na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie ma złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub ewentualnie, to budynek dla którego nie został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Opcjonalnie mogą być to złożone zawiadomienia o zakończeniu budowy czy pozwoleniu na użytkowanie, jednak nie wcześniej niż 01 stycznia 2021. 

Jak połączyć dotacje z ulga podatkowa na termomodernizację?

Warto przypomnieć, że wszystkie dotacje bezpośrednie, pożyczki na preferencyjnych warunkach nie eliminują możliwości ze skorzystania z ulgi podatkowej jaką jest „Ulga Termomodernizacyjna”. Ulga ta jest oddzielnym programem rządowym i można ją jak najbardziej łączyć z innymi programami takimi jak „Czyste powietrze” czy „Moje ciepło”. W ramach praktycznie wszystkich programów beneficjenci mogą skorzystać z takiej formy wsparcia finansowego. 

Przysługuje ona każdej osobie fizycznej, która jest współwłaścicielem lub właścicielem domu jednorodzinnego, musi ona być opodatkowana liniowo, według skali podatkowej lub ryczałtem. Pozwala to na odpisanie poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania w wysokości do 53 tysięcy złotych na jedno właściciela. 

Ulgą termomodernizacyjną mogą zostać objęte wszystkie działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej lokalu rozpoczęte po 1 stycznia 2019 roku. Ulga jest jak najbardziej dostępna również w 2022 roku. Warto zaznaczyć, że ulga ta przysługuje na każdego podatnika z osobna, dlatego jeśli współwłaścicielami jest np. małżeństwo, każdemu z nich będzie przysługiwać w wysokości 53 tysięcy złotych, co da w sumie łączną kwotę ulgi w wysokości 106 tysięcy złotych. 

Ulga termomodernizacyjna obejmuje tylko budynki już istniejące, niestety nie ma możliwości odliczenia kosztów poniesionych na lokale nowopowstałe. 

Podstawową zasadą przy korzystaniu jednoczenie z „ulgi termomodernizacyjnej” i innych programów rządowych jest taka, że część przedsięwzięcia sfinansowana dotacją nie może być podstawą do dokonania odliczeń w ramach ulgi. 

Dla przykładu, jeśli Twoje łączne wydatki na termomodernizację wyniosły 35 000 złotych, z czego 9000 złotych pokryła dotacja to do odliczenia kwalifikuje się jedynie 26000 złotych. Jest to bardzo dobra forma sięgnięcia po dodatkowe środki.

pompa ciepła porównanie

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Mogą Cię zainteresować

Czytaj
19-01-2024
czyste powietrze

Zmiany w programie “Czyste Powietrze” na rok 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił istotne zmiany w programie “Czyste Powietrze“, które wejdą w życie w...

Czytaj
16-05-2023
SCOP COP SPF, pompa ciepła

Co oznaczają współczynniki – COP, SCOP i SPF, które opisują pompę ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, które zyskują na popularności ze względu na swoją efektywność i ekologiczny charakter. Aby dokładnie określić, jak...

Czytaj
03-04-2023
pompa ciepła split, pompa ciepła monoblok, pompa ciepła

Pompa ciepła – Split czy monoblok?

Pompy ciepła stały się coraz popularniejszym rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia budynków. Są one wydajne, przyjazne dla środowiska i...

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź