23-04-2019

Polska Energia Odnawialna Na Tle Europy

Rozważając zagadnienie, jakim jest polska energia odnawialna na tle Europy, należy wskazać, iż pomimo wzrostu zainteresowania energią ekologiczną na terenie IV RP, w roku 2018 odnotowano w naszym kraju spadek wykorzystania tego typu źródeł, aż o 24%. Liderami OZE w Europie wciąż pozostają  Szwecja, Finlandia oraz Niemcy.

Polska Energia Odnawialna na tle Europy – dane szacunkowe do 2018 roku 

Źródła energii odnawialnej, to te, do których zalicza się energia słoneczna, wiatrowa, hydroelektryczna, jak również pochodząca z biomasy, Zdaniem badaczy, w roku 2018 produkcja energii w ramach OZE, wzrosła o 4,3 procent i wyniosła łącznie 219 terawatogodzin (TWh).

Odnawialne Źródła Energii są obecne w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej, jednakże w różnym ujęciu procentowym. W państwach tych, w dalszym ciągu wykorzystuje się również źródła tradycyjne, głównie gaz ziemny i węgiel kamienny. Jednakże z uwagi na kurczące się zasoby tego typu źródeł, nastąpiło coraz większe zainteresowanie alternatywnymi rozwiązaniami, do jakich należy z pewnością energia odnawialna. Jest ona darmowa i wydajna. Te źródła energii uważa się za niewyczerpalne.

Energia odnawialna – w głównej mierze wiatr i promienie słoneczne – zasila większość nowoczesnych instalacji energetycznych w Unii Europejskiej. Udział OZE w zużyciu całej energii w Unii Europejskiej w roku 2016 wynosił 17 procent. W raporcie energetycznym za roku 2016 czytamy, że aż 11 państw członkowskich UE zdołało już osiągnąć znaczny udział OZE w ich gospodarce energetycznej.  

Warto dodać, iż każde państwo członkowskie w Unii europejskiej posiada własny cel udziału OZE. W UE znajduje się obecnie 28 państw członkowskich. Swoje krajowe cele, względem OZE na rok 2020 osiągnęły Niemcy, Bułgaria, jak również Czechy, kraje skandynawskie – Dania, Szwecja oraz Finlandia, jak również Estonia, Chorwacja, Litwa, Włochy, Węgry i Rumunia.

Państwami, którym nie udało się zrealizować wyżej wymienionego celu energetycznego względem OZE, są Holandia (8 pkt proc. do osiągnięcia tegoż celu), a także Francja (7 pkt procent). Na dalszym pozycjach plasuje się Irlandia (6,5 pkt procenta), Zjednoczone Królestwo (5,7 pkt procenta) oraz Luksemburg (5,6 pkt procenta).

Źródło: Eurostat i GUS

W jaki sposób Unia Europejska zwielokrotniła udział OZE w krajowej gospodarce energetycznej państw członkowskich? 

Zdaniem naukowców i ekspertów, zajmujących się gospodarką energetyczną, na przełomie lat 2000 – 2018 roku Unia Europejska znacznie zwielokrotniła udział OZE w krajowej produkcji ekologicznej energii, powszechnie znanej, jako energia zielona.

Największy progres zanotowano wśród krajów skandynawskich, jak również Niemiec, Węgier, Bułgarii czy Czech. W ostatnich czterech latach, udział „zielonej energii” w Unii Europejskiej znacznie zwiększył się w 15 z 28 krajów członkowskich, w tym również w Polsce (mimo odnotowanego spadku z roku 2018).

Jest to proces, który napawa optymizmem, gdyż coraz więcej państw członkowskich UE zmniejsza wykorzystanie tradycyjnych rozwiązań energetycznych, sięgając po źródła energii odnawialnej – paliwa, pochodzące z biomasy, a także energię słoneczną czy wiatrową. Unijna polityka klimatyczna, której celem działania jest osiągnięcie, jak największego udziału energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w gospodarce krajów członkowskich.

Tego typu źródła energii, powinny były wykorzystywane w gospodarce energetycznej, każdego  państwa, należącego do wspólnoty krajów UE. W myśl tej polityki założono, iż do roku 2020 pojawi się 20 procent udziału ekologicznej energii w końcowym bilansie energetycznym. W kolejnych prognozach, na lata 2021 – 2030, unijna polityka klimatyczna przewiduje zwiększenie tej wartości, aż o kolejne 7 procent. Zdaniem naukowców tego typu perspektywy są jak najbardziej realne i możliwe do realizacji.

Obecnie odnawialne źródła energii są w największym stopniu wykorzystywane w Szwecji i w Niemczech. Zielona energia nie jest zbyt powszechnie używana w Luksemburgu, na Malcie i w Holandii. Podsumowując bilans zużycia energii odnawialnej, względem wykorzystania innych źródeł energetycznych (tradycyjnych), w Szwecji aż 53,8 procenta skonsumowanej energii pochodziło z OZE.

Lider ten, pozostawił w tyle Finlandię – 38,7 procenta, Niemcy 38,2 procenta, Łotwę, 37,2 procenta, Austrię 33,5 procenta, jak również Danię 32,2 procenta. Najniższy udział OZE w gospodarce energetycznej państw członkowskich UE odnotowano w Luksemburgu – 5,4 procenta, w Holandii – 6,0 procenta, w Belgii (8,7 procenta) oraz w Zjednoczonym Królestwie,  na Malcie i na Cyprze (9,3 procenta).

Wykorzystanie OZE – Polska na tle innych krajów członkowskich UE

Z raportów, opublikowanych w latach 2016- 2018, głównym celem energetycznym Polski do roku 2020, w ramach udziału w OZE, jest przekroczenie pułapu 15 procent konsumpcji tego rodzaju energii, w całej gospodarce energetycznej.

Zdaniem GUS udział energii z OZE w Polsce w latach 2013-2017 wzrósł z 11,9 procent do 14,1 procent. Polska znajduje się na środkowym miejscu w tabeli państw członkowskich UE, w  których wprawdzie nastąpił wzrost wykorzystania zasobów, noszących miano zielona energia, jednak nie jest to imponujący wynik (przykładowo w roku 2012 Polska zanotowała większe zużycie OZE w stosunku do roku poprzedniego, aż o 8,8 procent).

W maju 2018 roku odnotowano w Polsce wzrost produkcji energii elektrycznej, której wartość wynosiła blisko 13 TWh. Jednakże, zestawiając te wartości, z rokiem 2017, zanotowano spadek w produkcji energii elektrycznej o 3,78 procent. Z raportu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, iż produkcja energii elektrycznej w maju 2018 roku wynosiła 12 542 GWh.

Zużycie energii elektrycznej w Polsce pozostało w roku 2018 na tym samym poziomie, co w latach poprzednich.  Niestety niezbyt optymistycznym faktem jest to, iż w 2018 roku zanotowano Polsce poważny spadek działań w temacie, jakim jest energia odnawialna. W  kwietniu 2018 roku zanotowano aż o 24 procent mniejsze zużycie energii w ramach OZE.

Produkcja energii elektrycznej, pochodzącej z tradycyjnych źródeł, czyli na przykład węgla kamiennego, w maju 2018 r. wyniosła 6,2 TWh, czyli mniej o 10 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednakże w roku 2018 nastąpiła większa produkcja energii elektrycznej, pochodzącej z gazu – wzrost o 42 procent, w porównaniu z rokiem 2017.

Według danych szacunkowych w Polsce po kwietniu 2018 roku energia odnawialna przestała budzić szersze zainteresowanie. Zanotowano spadek jej produkcji o 501 GWh, co daje łącznie aż 24 procent. W maju 2018 roku systemy fotowoltaiczne wyprodukowały aż 344 tys. MW.

Obecnie łączna moc wszystkich czynnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosi +/- 300 tys. MW, co daje około 3,4-procentowy udział fotowoltaiki w krajowym OZE.

Uważa się, iż rok 2019 przyniesie dla fotowoltaiki większe zainteresowanie i wykorzystanie tego systemu dla domów, gospodarstw rolniczych oraz przedsiębiorstw. Motorem napędowym dla zwiększenia wykorzystania OZE w Polsce są rosnące ceny za zużycie prądu elektrycznego.

Odnawialne źródła energii miały stać się bardziej popularne za sprawą zmian w ustawodawstwie– ustawa o OZE, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Według optymistycznych scenariuszy, zakładających zwiększoną inwestycję w odnawialne źródła energii w Polsce, łączna produkcja energii elektrycznej w ramach OZE, do 2020 roku, wyniesie około 3.85 TWh.

Zródło: wysokienapiecie.pl

Uważa się, że wówczas Polsce zabraknie 791 tys. toe do realizacji celu OZE na rok 2020. Nie jest to niestety optymistyczna wizja.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Składowa 12, 92-701 Teolin