03-07-2018

Zmiany Cen Energii Elektrycznej W Polsce Na Przestrzeni 20 lat

Energia elektryczna jest jednym z stałych wydatków gospodarstwa domowego, którego nie sposób pominąć, z racji tego, że prąd jest nam potrzebny do zasilania wszelkich artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń elektrycznych, komórek, komputerów oraz oświetlenia. Im większe gospodarstwo domowe i im więcej znajduje się z nim urządzeń, tym większe rachunki za prąd. Patrząc z perspektywy małych gospodarstw domowych mogłoby się wydawać, że koszty te są stosunkowo nieduże i, że nie ulegają zmianie w znaczącym stopniu, ale czy tak jest naprawdę?

Tendencja zmiany cen energii elektrycznej przez ostatnie dwadzieścia lat jest zwyżkowa. Trzeba pamiętać, że nie można patrzeć tylko i wyłącznie na nominalne ceny energii elektrycznej, ale przede wszystkim na stosunek tej ceny do wynagrodzeń Polaków. Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem będzie tu ilość prądu, jaki może kupić Polak za swoje przeciętne wynagrodzenie. Według danych z 2014 roku, opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na przestrzeni lat 1999-2014 średnia jednostkowa cena prądu dla gospodarstw elektrycznych, liczona w kilowatogodzinach wzrosła o 137%.

Aby w prostszy sposób pokazać wzrost cen prądu można powiedzieć, że w 1999 roku Polak mógł kupić więcej prądu niż w 2014 roku. Zmiany analizowanych kosztów można odnieść do sytuacji, która panowała i panuje na rynku pracy. Według danych z 2014 roku średnie wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosiło około 2725 złotych (72% stawki brutto). Bardziej wiarygodną wielkością jest jednak mediana wynagrodzeń, która w 2014 roku osiągnęła 3292 brutto (około 2365 netto). Znaczy to, że ponad połowa Polaków, którzy pracowali na etacie w podmiotach badanych przez GUS, zarabiała mniej niż 2365 złotych “na rękę”. Po uwzględnieniu bardziej reprezentatywnej mediany wynagrodzeń można sprawdzić jak zmieniły się pensje Polaków względem kosztów prądu. W 1999 roku przeciętny Polak, za swoje medianowe wynagrodzenie netto mógł kupić 3 815, 04 jednostek energii elektrycznej dla gospodarstw domowych liczonych w kWh (taryfa G-11), a w 2014 wartość ta wynosiła tylko 3 694,78. Biorąc pod uwagę ogólny wzrost wynagrodzeń od tego czasu, jeszcze bardziej podkreśla to, jak wzrosły ceny prądu.

W latach 2014-2016, według danych Eurostatu, ceny energii elektrycznej utrzymywały się na równym poziomie, wynosząc odpowiednio w drugich połowach tych lat dla gospodarstw domowych odpowiednio 0,141 euro za kWh w 2014, 0,142 w 2015 i 0,135 w 2016. Dla przemysłu te dane wynosiły kolejno: 0,083; 0,086 i 0,082 . Po minimalnej obniżce cen energii elektrycznej w 2016 roku przyszedł czas znacznych podwyżek. Z danych Eurostatu wynika, że w pierwszej połowie 2017 roku Polacy płacili rachunki o 6,9 % wyższe niż rok wcześniej, co było zjawiskiem odwrotnym niż w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie ceny nieznacznie spadły średnio o 0,5 %. Aleksander Śniegocki z think tanku WiseEuropa stwierdził, że:

“Podwyżki, z którymi mamy do czynienia, są głównie spowodowane taryfami, które weszły w życie w styczniu tego roku“.

Zdaniem tego eksperta na wzrost rachunków największy wpływ miała dodatkowa opłata, która miała wspierać rynek energii odnawialnej oraz opłata przejściowa, czyli opłata administracyjna dla spółek energetycznych. Innym czynnikiem mającym wpływ na wzrost cen energii jest także węgiel, który w 2017 roku osiągał rekordowe ceny. Zdaniem Śniegockiego ceny energii mają wzrastać również ze względu na rosnące opłaty za uprawnienia do emisji CO2.

Tak naprawdę ceny energii elektrycznej, biorąc pod uwagę ostatnie lata, ciągle rosną. Bardzo mocno prąd podrożał w 2018 roku. Michał Berg, trader firmy Fiten tak relacjonował dziennikarzowi “Puls Biznesu” obecną sytuację:

W kontraktach na trzeci kwartał cena energii z dostawą w godzinach szczytu sięgnęła dziś 440 złotych, a kontrakty bazowe doszły do 320 zł z MWh (megawatogodzinę- przyp. red.). Masakra, takich cen nie pamiętam.”

Wzrost cen jest w porównaniu do 2017 roku niemal dwukrotny. Część analityków rynku energii elektrycznej zaczęło podejrzewać manipulację. Sytuacja stała się na tyle poważna, że Towarzystwo Obrotu Energią przygotowało zawiadomienie do Urzędu Regulacji Energetyki o podejrzanych transakcjach na rynku terminowym TGE. Urząd otrzymał już wcześniej podobne zawiadomienia od innych podmiotów. Inna, mniej spiskowa teoria mówi, że nagły wzrost cen energii jest konsekwencją drożejących uprawnień do emisji dwutlenku węgla, co jest wymogiem wprowadzonym niedawno przez Unię Europejską. Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej uważa, że:

to główny czynnik odpowiedzialny za wzrost cen prądu. Rok temu ceny były na poziomie 6-7 euro, dziś jest to 14 euro.

Przez ostatnie tygodnie maja i czerwca 2018 roku średnie ceny energii elektrycznej biją kolejne rekordy.  W maju średnie ceny prądu na rynku hurtowym w kontrakcie terminowym na 2019 rok przekroczyły nienotowany dotąd poziom 207 zł/MWh netto.  Z kolei w kontraktach na 2020 rok były jeszcze wyższe i sięgnęły prawie 209 zł/MWh netto.  Od sierpnia 2017 roku zaobserwować można ciągły wzrost cen energii elektrycznej, które najwyższy skok odnotowały w ostatnim kwartale. W 2017 roku hurtowe ceny czarnej energii kształtowały się średnio na poziomie około 165 -170 zł/MWh, a teraz stawki te są na poziomie 205-210 zł/MWh.  To daje średni wzrost o 40 zł. W stosunku do jesieni 2017 wzrost cen kontraktów na 2019 rok osiągnął 18 %. Co gorsza, nie ma żadnych przesłanek aby napędzany wolumenem obrotu trend miał się odwrócić. Powstaje pytanie jak przekłada się to na ceny prądu dla przeciętnego Polaka? Spółki obrotu, które dostarczają energię do gospodarstw domowych i zakładów pracy kupują energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w cenach hurtowych. Po doliczeniu akcyzy (20 zł/MWh) oraz wymaganych prawem certyfikatów (20-30 zł) mogą go odsprzedać do odbiorcy końcowego ze swoją marżą, określając cenę końcową prądu.

Wszystkie powyższe dane wskazują, że cena energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat podniosła się. Pomimo, że średnie wynagrodzenie przeciętnego obywatela i mediana tego wynagrodzenia wzrosły, za średnie wartości tych wskaźników w cenach netto można kupić mniej prądu niż 20 lat temu. Do tego należy dodać fakt wielkiej popularności urządzeń i żarówek energooszczędnych, samowygaszających się i oszczędzających energię urządzeń, jak laptopy i komórki. Na przestrzeni kilku ostatnich lat, patrząc z perspektywy jednego gospodarstwa domowego, trudno stwierdzić znaczne podwyżki energii, aczkolwiek udowadniają ten fakt powyższe dane i coraz mniejsza zdolność nabywcza prądu dla przeciętnego obywatela. Wszystko to prowadzi do wniosku, że w opartej na nieodnawialnych paliwach kopalnych energetyce ceny energii elektrycznej będą wolniej lub szybciej rosły w perspektywie następnych dekad. Wszystko to skłania do zmiany tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii na odnawialne źródła pozyskiwania energii, oparte między innymi na wykorzystaniu energii słonecznej, wiatru i innych sił przyrody.


Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 502 434 376 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gaiasolar/domains/gaia.solar/public_html/wp-content/themes/gaia/single-gs_blog.php on line 61

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź