01-12-2023

Agrowoltaika: Wykorzystanie Gruntów Do Produkcji Rolnej i Energii

W dzisiejszych czasach, gdy globalne wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem stają się coraz bardziej palące, innowacyjne podejścia do wykorzystania ziemi stają się kluczowym elementem kształtowania przyszłości. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest agrowoltaika, koncepcja, która łączy produkcję rolno-spożywczą z generacją energii odnawialnej. 

Czym jest Agrowoltaika? 

Agrowoltaika to połączenie rolnictwa i energetyki słonecznej, które umożliwia jednoczesne wykorzystanie terenów pod uprawy roślin i produkcję energii elektrycznej. W praktyce oznacza to instalację paneli fotowoltaicznych na obszarach rolniczych, takich jak pola uprawne czy pastwiska, co pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. 

Agrowoltaika

Zalety Agrowoltaiki: 

 • Optymalne Wykorzystanie Zasobów: Agrowoltaika umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów ziemi, co jest kluczowe w obliczu rosnącej populacji światowej i zwiększonego zapotrzebowania na żywność i energię. 
 • Ochrona Środowiska: Generacja energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, co przyczynia się do walki z zmianami klimatycznymi. 
 • Zwiększenie Wydajności Rolnictwa: Cień rzucony przez panele fotowoltaiczne może pomóc w zatrzymywaniu parowania wody z gleby, co może zwiększyć wilgotność i poprawić warunki wzrostu roślin. 
 • Dywersyfikacja Źródeł Dochodu dla Rolników: Dodatkowe źródło dochodu z wynajmu terenu pod instalację paneli fotowoltaicznych może stanowić ważny element ekonomiczny dla rolników. 
 • Zrównoważony Rozwój: Agrowoltaika wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, łącząc aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 

Przykłady Realizacji: 

 • Francja: W niektórych regionach Francji rolnicy zaczęli instalować panele fotowoltaiczne na swoich polach, nie tylko zwiększając wydajność energetyczną, ale również poprawiając efektywność produkcji rolnej. 
 • Indie: W Indiach, gdzie rolnictwo jest kluczowym sektorem gospodarki, agrowoltaika zyskuje na popularności. Systemy te są integrowane na obszarach upraw ryżu, pszenicy i innych roślin. 
 • Stany Zjednoczone: W niektórych stanach USA, takich jak Kalifornia, rolnicy eksperymentują z agrowoltaiką, testując jej potencjał w produkcji żywności i energii jednocześnie. 

Agrowoltaika w Polsce: Przyszłość Zrównoważonego Rolnictwa i Energetyki 

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, agrowoltaika staje się tematem rosnącego zainteresowania w kontekście zrównoważonego rozwoju, efektywnego wykorzystania zasobów i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polskie warunki klimatyczne, różnorodność rolnictwa i rozwój sektora energetycznego stwarzają korzystne warunki do rozwoju tej innowacyjnej technologii. 

Zalety Agrowoltaiki w Polskim Kontekście: 

 • Zmniejszenie Emisji CO2: Polska, dążąc do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, może skorzystać z agrowoltaiki jako alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii. 
 • Dywersyfikacja Źródeł Energii: Wprowadzenie agrowoltaiki do polskiego krajobrazu rolniczego może przyczynić się do zwiększenia niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
 • Wsparcie Dla Rolników: Dla polskich rolników agrowoltaika może stanowić dodatkowe źródło dochodu, dzięki wynajmowaniu swoich terenów pod instalacje fotowoltaiczne. 

Agrowoltaika

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki w raporcie “Agrowoltaika w Polsce. Nowoczesne rolnictwo napędzane energią Słońca” podkreśla, że w szeregu krajów UE, jak Holandia, Francja, Niemcy czy Włochy agroPV zaczęło się już dynamicznie rozwijać, opracowano szereg konstrukcji, dobieranych w zależności od użycia gruntów rolnych, czy to dla określonych upraw, czy dla pastwisk. 

“Doświadczenia europejskie pokazują, że tego typu instalacje sprawdzają się na najlepszych ziemiach, i przy uprawach wysokomarżowych. To chociażby wrażliwe na grad maliny, ale sprawdzają się też przy uprawie borówki amerykańskiej czy jabłek” – mówi PAP prezes PSF Ewa Magiera. 

Jak przypomina, polityka klimatyczna UE zakłada ogromny przyrost mocy fotowoltaicznych. “W ramach działań wspierających ochronę gruntów rolnych agrowoltaika, umożliwiając dualne wykorzystanie gruntów, jest korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że nie dysponujemy nieskończoną ilością gruntów mało wartościowych z punktu widzenia produkcji rolnej” – podkreśla szefowa PSF.

Szef grupy agroPV w PSF Roman Karbowy mówi PAP, że dualne wykorzystanie gruntów jest odpowiedzią nie tylko na kłopoty energetyczne, ale przede wszystkim problemy rolnictwa związane ze zmianami klimatycznymi, np. pustynnieniem, które, jak przypomina, jest już zauważane nawet w Polsce. 

Chodzi o zachowanie gruntu na cele produkcji rolnej. Głównym celem jest ochrona ziemi uprawnej, retencja wody, ochrona przed deszczami nawalnymi czy gradem. Już dzisiaj niektóre uprawy chroni się przed przymrozkami czy gwałtownymi opadami, ale są to bardzo drogie metody” – tłumaczy Karbowy.

Wyzwania i Perspektywy Rozwoju 

Pomimo licznych korzyści, agrowoltaika nie jest pozbawiona wyzwań. Konieczność skoordynowanego zarządzania rolnictwem i produkcją energii, a także konieczność dostosowania się do lokalnych uwarunkowań klimatycznych i glebowych, są istotnymi aspektami tego rozwiązania. 

Jednak rozwój technologii, wsparcie rządów i rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa tworzą sprzyjające warunki do dalszego rozwoju agrowoltaiki. W miarę postępu technologicznego i rosnącego zainteresowania tą koncepcją, agrowoltaika może stać się istotnym elementem globalnej transformacji w kierunku zrównoważonej produkcji żywności i energii. 

Podsumowując, agrowoltaika reprezentuje innowacyjne podejście do współistnienia rolnictwa i energetyki, oferując potencjał na poprawę wydajności i zrównoważony rozwój. Wraz z postępem badań i wdrażaniem projektów pilotażowych, możemy oczekiwać, że agrowoltaika stanie się ważnym czynnikiem kształtującym przyszłość zrównoważonej produkcji rolno-energetycznej.
 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, Teolin 9K, 92-701 Teolin