17-06-2021

Pompa ciepła – Program Czyste Powietrze w 2021 roku

Pompa ciepła to jedno z najpopularniejszych urządzeń pozyskiwania energii cieplnej dla domu i firmy, od kwietnia 2014 roku zaakceptowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki jako Odnawialne Źródło Energii. 

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad zainstalowaniem pompy ciepła u siebie, to teraz może być najlepszy moment żeby to zrobić. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje ich montaż w ramach programu „Czyste powietrze”. Dotację lub dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego otrzymają beneficjenci spełniający odpowiednie wymogi. 

Czyste powietrze – warunki otrzymania dotacji 

Otrzymasz do 25 000zł jeśli twoje przedsięwzięcie nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej, lub do 30 000zł jeśli ją zawiera. Takie dofinansowanie przysługuje ci wtedy gdy jesteś osobą fizyczną i jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Również gdy posiadasz wydzielony w budynkach jednorodzinnych lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Twój roczny dochód nie może przekraczać 100 000zł po zsumowaniu z wielu źródeł. 

Jeśli zamierzasz użyć pompy ciepła do samej (CWU) ciepłej wody użytkowej, a nie do ogrzewania, to NFOŚiGW przygotował opcję z dotacją odpowiednio do 20 000zł i 25 000zł dla inwestycji bez i z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Jednak dla osób, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 1. 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

przysługuje maksymalna kwota dofinansowania 32 000zł gdy w inwestycji nie zawiera się mikroinstalacja fotowoltaiczna, lub maksymalnie 37 000zł z taką instalacją. 

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, przeciętny miesięczny przychód nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jego wysokość określa rozporządzenie Rady Ministrów obowiązujące w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. 

Czyste powietrze

Czyste powietrze – poziomy finansowania 

Fundusz określił maksymalny procent poniesionych kosztów każdego z elementu instalacji i tak:

 1. gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej to maks. 45% inwestycji (min. A++), do 20 250zł;
 2. pompa ciepła typ powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej to również maks. 45%, ale do 13 500zł;
 3. pompę ciepła typu powietrze/powietrze sfinansujesz w 30% z dotacji maks. 3000zł;
 4. natomiast na pompę ciepła powietrze/woda przeznaczysz maks. 30% dotacji, do 9000zł;
 5. audyt energetyczny do 100%.

W wariancie Podwyższonego poziomu finansowania opcje wyglądają następująco:

 1. gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej to maks. 60% inwestycji (min. A++), do 27 000zł;
 2. pompa ciepła typ powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej to również maks. 60%, ale do 18 000zł;
 3. pompa ciepła typu powietrze/powietrze – 60% z dotacji maks. 6000zł;
 4. natomiast na pompę ciepła powietrze/woda przeznaczysz maks. 60% dotacji, do 18 000zł;
 5. audyt energetyczny do 100%.

Środki na inwestycję możesz też uzyskać dzięki BOŚ w postaci kredytu udzielanego przy współpracy z  NFOŚiGW 

czyste powietrze

Rozliczenie dofinansowania

W programie Czyste Powietrze rozliczenie może nastąpić na koniec inwestycji, albo w transzach po zakończeniu konkretnych etapów. W tym drugim przypadku należy złożyć „Wniosek o płatność częściową” do Wojewódzkiego FOŚiGW. Obowiązkowo dołącz „protokół odbioru częściowego”, podpisany przez wykonawcę lub osobę otrzymującą dotację jeśli sama wykonała prace.

Inne dokumenty wymagane wraz z tym wnioskiem to:

 • lista umów z wykonawcami (jeżeli dotyczy)
 • dokumenty księgowe (potwierdzające zakup materiałów lub usług)
 • potwierdzenie dokonania płatności na wymienionych dokumentach księgowych (potwierdzenie przelewu lub inne)

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez pracownika merytorycznego Funduszu uruchamiany jest proces wypłaty odpowiedniej części dotacji. Gdyby wniosek został oceniony negatywnie wnioskodawca jest wzywany do dokonania korekty. 

Wszystkie dokumenty powinny być zawierane na osobę, która jest beneficjentem programu Czyste Powietrze. 

Program Stop Smog

31 marca 2021 r. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków dla przedsięwzięć niskoemisyjnych na takich samych zasadach na jakich do końca roku 2020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów przyjmował wnioski. Program Stop Smog obowiązuje na terenie gmin, w których obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Na stronie czystepowietrze.gov.pl czytamy o przedmiocie dofinansowania:

“Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.”

Jako, że pompa ciepła jest niskoemisyjnym źródłem ciepła, możesz śmiało wnioskować o dofinansowanie jej instalacji, likwidując jednocześnie np. piec węglowy. 

Wyszczególnienie rodzajów akceptowanych, niskoemisyjnych przedsięwzięć w programie Stop Smog znajdziesz  tutaj

Ulga Termomodernizacyjna

Miłą wiadomością może okazać się możliwość odliczenia kosztów poniesionych na termomodernizację domu jednorodzinnego w trakcie wypełniania deklaracji PIT. Obowiązuje ona od 2019 roku. Jednak ulga ta obwarowana jest szeregiem obostrzeń. Ze strony US w Kamieniu Pomorskim dowiadujemy się, że: 

 • dotyczy tylko PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28 dołączając do zeznania załącznik PIT/O;
 • nie dotyczy modernizacji termicznej budynków jak np. garaże, budynki gospodarcze, stodoły, jeżeli nie znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym;
 • z odliczenia nie skorzystają właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych np.  blokach ani właściciele lokali przemysłowych;
 • odliczyć można tylko zakupy udokumentowane wystawioną fakturą VAT;
 • maksymalnie można odliczyć 53 tys. zł bez względu na liczbę inwestycji/ termomodernizacji;
 • odliczać można tylko towary, produkty i usługi, wskazane w wykazie, na które posiada się faktury;
 • przedsięwzięcie musi być ukończone w ciągu trzech lat (licząc je od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek;
 • ulgę można stosować wyłącznie w domach używanych (wydatki na podobne cele poniesione w trakcie budowy, nie uprawniają do ulgi).

Pomimo wielu warunków do spełnienia z ulgi skorzystało 4.667 w samym tylko województwie zachodniopomorskim. Jeśli zatem posiadasz dom jednorodzinny to skorzystanie z tej ulgi może być dobrym pomysłem. Możesz też ubiegać się o to odliczenie nawet gdy otrzymałeś dotację, ale na tę część pieniędzy, które wydałeś z własnej kieszeni.

Pompa ciepła – Kredyt preferencyjny 

Wojewódzkie oddziały FOŚiGW mają możliwość podpisywania umów z Bankami w celu przygotowania preferencyjnych warunków dla osób, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z dotacji termomodernizacyjnej ze Skarbu Państwa. Chociaż program funkcjonuje na terenie całej Polski to nie znajdziemy informacji o takiej opcji na stronach każdego z Wojewódzkich Funduszy. Przykładowo WFOŚiGW w Warszawie czy Gdańsku wspomina o takiej możliwości to w większości przypadków będziesz zmuszony kontaktować się telefonicznie by poznać szczegóły. 

Najczęściej Fundusz nawiązuje współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska jednak nie jest do niego ograniczony. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź