31-10-2019

Przyłączenie Instalacji Fotowoltaicznej W Praktyce

Jeżeli systematycznie śledzisz blog Gaia Solar, wiesz już dobrze o wszystkich przywilejach należnych prosumentom

Słyszałeś o uldze termomodernizacyjnej, która pozwoli uzyskać zwrot kosztów inwestycji w fotowoltaikę poprzez redukcję obciążenia podatkiem PIT, w kwocie nawet 53 000 zł. Znasz zasady uczestnictwa w programie „Mój prąd”, skąd możesz otrzymać dodatkowe 5 000 zł dofinansowania na zakup paneli słonecznych. 

Wiesz, że takie przedsięwzięcie przyniesie dalece większą stopę zwrotu, aniżeli zamrażanie oszczędności na lokatach bankowych, oprocentowanych niewspółmiernie do poziomu inflacji. 

Witaj po zielonej stronie Mocy! Tylko… co dalej?

Panele fotowoltaiczne – które kupić?

Wybór konkretnego sprzętu może okazać się niełatwym zadaniem z uwagi na szeroki wachlarz dostępnych produktów. Na rynku znajdziemy panele zarówno od światowych potentatów w dziedzinie nowych technologii, jak LG, Panasonic, Hyundai, Sharp i Tesla, jak i te opatrzone mniej znaną u nas marką. Uważajmy, aby nie wpaść w pułapkę marketingu, opierając swój wybór jedynie na opatrzonym logotypie! 

Chińskie firmy – LONGi Solar, JinkoSolar, Trina Solar, JA Solar, Risen Energy, GCL-SI czy Talesun są w tej branży uważane za jedne z najsolidniejszych, a ich wyroby cieszą się ogromną popularnością wśród prosumentów na całym świecie. 

W roku 2018, aż 70% udział w rynku eksportowanych paneli solarnych należał do raptem 10 firm, spośród których 9 pochodzi z Chin. To za sprawą producentów z Państwa Środka, światowe ceny paneli fotowoltaicznych spadły w latach 2008-2013 aż o 80%, czyniąc ten wydatek znacznie bardziej przystępnym dla domowego budżetu.

Montaż paneli fotowoltaicznych 

Tu już musimy zdać się na usługi firmy zewnętrznej, taka jak Gaia Solar, która zamontuje zakupiony sprzęt na naszym dachu z zachowaniem technicznej poprawności i wszystkich zasad bezpieczeństwa. Kompetencje takiego podmiotu muszą zostać poświadczone odpowiednim drukiem. 

Może to być jedna z trzech alternatywnych opcji:

  • Certyfikat potwierdzający kwalifikację do instalowania odnawialnych źródeł energii,
  • Ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji 
  • Udokumentowane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Wspomniana wcześniej ulga termomodernizacyjna uwzględnia nie tylko koszt zakupu paneli, ale też wydatki związane z ich montażem.

certyfikat-instalatora-mikroinstalacji-fotowoltaicznej

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci

Celem zgłoszenia jest podłączenie zamontowanej właśnie instalacji do sieci dystrybucyjnej, obsługiwanej przez wybraną przez nas spółkę energetyczną (PGE, Tauron, Enea, ENERGA, itd.). 

Sposób powiadomienia operatora (osobiście, pocztowo, przez e-mail, poprzez formularz na stronie www, etc.) o takiej chęci oraz wymagany w tym celu zestaw i wzór dokumentów znajdziemy na stronie internetowej konkretnej firmy:

PGE:

Zakładka “Wniosek o przyłączenie Wytwórcy oraz Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji” 

Tauron:

Przycisk „Zgłoszenie przyłączenia do mikroinstalacji (ZM)”

Enea:

Zakładka „Jak zostać Prosumentem energii odnawialnej?”

ENERGA:

Zakładka „Zgłoszenie ENERGA-OPERATOR SA faktu zainstalowania mikroinstalacji”

Od dnia zgłoszenia, operator ma 30 dni na przyłączenie zgłoszonej instalacji do swojej sieci dystrybucyjnej. Najdalej po tym czasie zjawi się u nas przedstawiciel spółki, celem bezpłatnego zamontowania licznika dwukierunkowego. 

Od teraz, nadwyżki wyprodukowanej przez nas energii zostaną odprowadzone do operatora sieci i magazynowane w ramach jego infrastruktury, a w przeciwnym kierunku realizowany będzie zwrotny pobór tych nadwyżek oraz odbiór energii na wzór tego tradycyjnego, w razie gdybyśmy chcieli zakupić porcję prądu spoza naszego prosumenckiego salda. 

Bilans energii wprowadzonej i wyprowadzonej z sieci określi skalę naszych zobowiązań finansowych w danym okresie rozliczeniowym. Dzień zamontowania licznika dwukierunkowego wyznacza formalnie datę przyłączenia do sieci.

Weryfikacja zgłoszenia przez operatora

Jeżeli wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci nie zawierał błędów, w ciągu kilku dni od daty wymiany licznika otrzymamy od operatora sieci elektroenergetycznej tzw. certyfikat przystosowania sieci do przyłączenia mikroinstalacji, w którym zostaną potwierdzone dane techniczne naszego sprzętu oraz możliwość świadczenia usługi dystrybucji przez spółkę. 

Większość prosumentów kończy na tym etapie proces przyłączeniowy.

5-kroków-przyłączenia-instalacji-fotowoltaicznej

Umowa regulująca warunki przyłączenia i warunki dystrybucji (nie dotyczy wszystkich)

Podłączenie w trybie jedynie zgłoszenia jest możliwe, o ile moc mikroinstalacji nie przekracza poziomu określonego w warunkach przyłączenia, właściwych dla danego budynku. 

Jeśli planujesz założyć instalację o mocy większej, niż wynikałoby to warunków przyłączeniowych, zapisanych w Twojej umowie o świadczenie usług dystrybucji, nie możesz poprzestać tylko na zgłoszeniu. Podobnie ma się sprawa, jeżeli nieruchomość na etapie zgłoszenia w ogóle nie posiada przyłączenia do sieci.

W takim przypadku, kolejnym niezbędnym krokiem jest złożenie do operatora sieci wniosku o określenie warunków przyłączenia. Spółka energetyczna odeśle nam pismo zawierające warunki przyłączenia oraz wzór umowy o przyłączenie, w którym określi wszystkie szczegóły związane z procesem włączenia instalacji do sieci. 

Na tym etapie konieczne może być wykonanie prac inwestycyjnych, które umożliwią operatorowi świadczenie usług dystrybucyjnych o pożądanej specyfikacji.

Ostatni etap stanowi podpisanie właściwej umowy dystrybucyjnej z operatorem, w której opisane zostaną szczegółowe warunki sprzedaży i/lub odbioru nadwyżek energii. Po zawarciu umowy, w uzgodnionym terminie nastąpi wymiana liczników na dwukierunkowe. 

Od teraz jesteśmy wolni od rachunków za prąd, a obowiązuje nas jedynie ewentualna dopłata za energię spoza zmagazynowanej uprzednio puli oraz stała, niewielka opłata za usługę dystrybucji.

Wzajemna komunikacja

Operator sieci będzie przesyłał prosumentowi informację na temat bilansu energii w danym okresie rozliczeniowym.

Z kolei, jeśli zechcesz po jakimś czasie rozbudować swoją mikroinstalację – np. zwiększyć jej moc, o fakcie tym należy powiadomić operatora. Mamy na to 14 dni, licząc od daty dokonania zmiany. 

Zgłosić trzeba także planowane zawieszenie wytwarzania energii, które potrwa dłużej niż 30 dni lub definitywne zakończenie działalności prosumenckiej. W obu przypadkach obowiązuje nas termin 45 dni.

Na co zwrócić uwagę

Upewnij się, czy panele słoneczne, które chcesz założyć spełniają definicję mikroinstalacji prosumenckiej przewidzianej prawem. Mówi ono o „instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.”

Pamiętaj, że energię możesz produkować wyłącznie na swoje potrzeby. W przypadku gdy prowadzisz firmę – wytwarzanie energii nie może stanowić źródła działalności gospodarczej. W przeciwnym razie utracisz status „prosumenta”, a jako „wytwórca energii w mikroinstalacji” nie zostaniesz objęty systemem opustów.


Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Składowa 12, 92-701 Teolin