03-01-2020

Jaka stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne: 8 czy 23%?

Mówi się, że w życiu pewne są tylko trzy rzeczy – śmierć, podatki oraz to, że zima w tym roku znów zaskoczy kierowców. Jako że śniegu w Polsce jak na lekarstwo, w poniższym artykule zajmiemy się kwestią podatku od towarów i usług, zwanego popularnie podatkiem VAT. Uszczupli on portfele wszystkich chętnych by zakupić panele fotowoltaiczne, więc warto sprawdzić ile taka danina wynosi, oraz kiedy i w jakiej formie uiszczamy ją do kasy państwowej.

Czym jest podatek VAT?

Podatek od towarów i usług, podatek od wartości dodanej lub – jak to woli – podatek VAT dotyczy każdego z nas. Jest to kwota, stanowiąca pewien procent wartości produktu lub usługi (ceny netto), którą dodatkowo obciąża nas sprzedawca bezpośrednio w momencie zakupu. W Polsce, podstawową stawką podatku VAT jest równowartość 23% ceny netto. 

Tym samym, chcąc kupić produkt lub usługę wycenioną na 100 zł, w praktyce zapłacimy 123 zł, a nadprogramowe 23 zł zostanie automatycznie i bez naszego aktywnego udziału przekazane na rzecz Skarbu Państwa. Podatek VAT to jedno z głównych źródeł zasilania kasy państwowej. Przy dochodach budżetowych za rok 2019 opiewających na sumę 387,7 mld zł, wpływy z tytułu VAT wynosiły blisko 179,6 mld zł. W budżecie na 2020 rok – pierwszym takim zrównoważonym – ma to być już ok. 200 mld zł.

podatek VAT

O ile większość towarów i usług objęta jest 23% podatkiem VAT, są od tej zasady pewne wyjątki. Wszystkie one zostały ujęte w „Ustawie o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)”, do której ostatnie poprawki wprowadzono w dniu 9 sierpnia 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751). 

Kwota 5% obowiązuje obecnie w przypadku podstawowych towarów żywnościowych, takich jak m.in. pieczywo, mięso, ryby, jaja czy owoce i warzywa. Taki sam podatek doliczany jest do książek i drukowanych czasopism z kategorii tzw. „regionalnych lub lokalnych”. Podatek VAT rzędu 8% zapłacimy kupując chociażby gazetę, dziennik czy czasopismo o treści ogólnej, przeznaczone dla szerokiego kręgu czytelników. 

Przyjęte w ostatnich miesiącach zmiany ustawy miały za cel uprościć i ujednolicić należność z tytułu podatku VAT dla poszczególnych typów produktów. Do tej pory bowiem w ramach jednej grupy towarów obowiązywało równolegle kilka różnych progów podatkowych. 

Wątpliwości przedsiębiorców budziły tak prozaiczne kwestie, jak chociażby prawidłowe zaklasyfikowanie bagietki, którą można było traktować jak „pieczywo świeże” lub „wyroby ciastkarskie i ciastka świeże”, a w zależności od przyjętej interpretacji – pobierać od klientów inny procent podatku. W zrewidowanej ostatnio wersji ustawy ograniczono stosowanie wyjątków tak, aby podział na grupy towarów obłożonych preferencyjnym podatkiem VAT (niższym niż 23%) był bardziej intuicyjny, konsekwentny i klarowny.

Zakup instalacji fotowoltaicznej – jaka stawka VAT?

Zgodnie z duchem opisanych zmian prawnych, lifting przeszła niedawno również legislacja dotycząca mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wadą dotychczas obowiązujących przepisów była zawarta tam definicja „budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym”, która w praktyce ograniczała lokalizację paneli słonecznych jedynie do dachów budynków mieszkalnych. 

Czynności takie jak „dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa lub roboty konserwacyjne” paneli fotowoltaicznych zamocowanych na bryle budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym wiązały się ze stosowaniem preferencyjnej stawki podatku VAT rzędu 8%. 

Jednakże, instalacje montowane na dachach garaży, pomieszczeń gospodarczych lub na gruntach sąsiadujących z domem nie zaliczały się do obiektów budownictwa objętego tymże programem, wskutek czego traciły podatkowy przywilej. Użyte wówczas w ustawie słowo „budynek” nie obejmuje bowiem swoim zakresem żadnych innych funkcjonalnie powiązanych elementów i obiektów, ani infrastruktury towarzyszącej. Kupno paneli z zamysłem ich montażu poza obszarem domowego dachu, wciąż więc obłożone było podatkiem 23%-owym.

VAT na fotowoltaikę

Taki dysonans prawny uregulowała dopiero ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – „Prawo ochrony środowiska” oraz niektórych innych ustaw. Przekształca ona brzmienie art. 41 ust. 12a „Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)”. 

Autorzy poszerzyli definicję „budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym”, akcentując wyraźnie przynależność samej mikroinstalacji do infrastruktury tegoż budownictwa. Tym samym, zniknęły problemy związane z uzależnieniem stawki VAT od docelowej lokalizacji sprzętu. W obecnym stanie prawnym, obowiązującym od 23 listopada 2019, stawka VAT na fotowoltaikę jest już jednolita i wynosi 8%. 

  • Poprzedni zapis ustawy:

    Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (…)

  • Nowy zapis ustawy – zawiera dodatkową frazę:

(…) a także mikroinstalację (…) funkcjonalnie z nimi związaną (…)

Pamiętajmy jednak, że z programu objętego społecznym programem mieszkaniowym wykluczono:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2
  • lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2

W obu tych przypadkach, na moduły fotowoltaiczne wciąż ma zastosowanie stawki VAT w wysokości 23%. Podobnie ma się sprawa w przypadku paneli fotowoltaicznych kupowanych na cele biznesowe.

Na koniec warto jeszcze uściślić do czego konkretnie odnosi się stawka VAT na poziomie 8%.

Większość dostępnych w sieci artykułów informacyjnych stosuje nieoczywiste sformułowanie „stawka VAT na fotowoltaikę”, bez rozróżnienia między ceną zakupu sprzętu, a ceną usług związanych z montażem i konserwacją. Gdybyśmy poprzestali na kupnie paneli słonecznych od dystrybutora, ich zakup wiązałby się z opodatkowaniem VAT na poziomie 23%. 

Jednakże, większość firm zajmujących się obrotem tak specjalistycznej technologii, oferuje zakup sprzętu wraz z jednoczesną usługą montażu, co bardzo zmienia sytuację. Taka połączona transakcja objęta jest w całości VAT-em na poziomie 8%. 

stawka Vat

Tym samym, możemy przyjąć że całość kosztów związanych zarówno z nabyciem, jak i eksploatacją paneli słonecznych (remont, modernizacja, konserwacja itp.) wiąże się z obowiązującym podatkiem od towarów i usług równym 8%.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź