29-06-2018

Fakty I Mity Energii Odnawialnej Cz.1

W niniejszym wpisie chcielibyśmy obalić kilka najpowszechniejszych mitów i błędnych przekonań co do istoty odnawialnych źródeł energii oraz ich wykorzystywania. Skupiliśmy się jednak na tych mitach, które najmocniej dotyczą fotowoltaiki, czyli technologii pozyskiwania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego za pomocą instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika jest dziedziną, dzięki której można uzyskać tanią i przyjazną dla środowiska energię, dlatego warto edukować społeczeństwo odnośnie tej formy pozyskiwania energii elektrycznej.

Mit 1: Energia odnawialna jest zbyt droga

Koronnym argumentem tych, którzy uważają, że energia odnawialna jest zbyt droga jest koszt instalacji urządzeń, dzięki którym energia taka jest wytwarzana. Jest to swego rodzaju przekłamanie, gdyż jest to inwestycja, najczęściej jednorazowa, która zwróci się z nawiązką w ciągu kilku dekad działalności układu. W przypadku paneli fotowoltaicznych, firmy je zakładające dają gwarancję na okres od 10 do 25 lat na poprawne działanie instalacji, a często i po tak długim okresie panele mogą działać na wysokim procencie (70-80%) początkowej wydajności. Co do całościowych kosztów badacze tej problematyki stwierdzają, na przykład w raporcie WWF z 2014 roku, że co prawda porównanie kosztów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych zależy od położenia i warunków panującym w danym kraju, aczkolwiek już teraz rozłożony koszt produkcji energii (współczynnik LCOE) pokazuje, że korzystając z odnawialnych źródeł energii już dzisiaj można oferować usługi energetyczne po cenie konkurencyjnej w stosunku do sektora opartego na węglu. Co więcej, istnieją przypuszczenia, że zwiększenie wydajności instalacji i postęp technologiczny w tym zakresie stopniowo będą zwiększały konkurencyjność cenową wszystkich rodzajów OZE, gdy porównamy je z technologiami konwencjonalnymi. Dla przykładu, zakłada się, że współczynnik LCOE dla energii słonecznej spadnie do 2030 o 35% , a do 2050 roku o 50%.

Z kolei z wyników europejskiego projektu NEEDS, który miał na celu zbadanie i zestawienie kosztów zewnętrznych w energetyce krajów środkowej Europy wynika, że jednostkowe koszty zewnętrzne w latach 2010-2030, liczone w złotych na kWh, są w stosunku do fotowoltaiki większe 3 do 9 razy w przypadku węgla brunatnego i od 7 do 9 raza większe w przypadku węgla kamiennego.  Wszystkie technologie energetyczne, poza biomasą, w tym zestawieniu okazały się tańsze jednostkowo niż technologia oparta na tych dwóch rodzajach węgla.

Mit 2: Odnawialne źródła energii nie zapewniają niezawodnej energii na żądanie

Jest to co najwyżej półprawda. Co prawda panele fotowoltaiczne potrzebują pewnego ograniczonego czasu, by wytworzyć energię i przy małym nasłonecznieniu są mniej efektywne, aczkolwiek można ją zmagazynować w odpowiednich akumulatorach i wykorzystać w mniej słoneczne dni. Można także, jeśli się posiada instalację typu on-grid, oddać nadwyżkę wyprodukowanej energii do sieci elektrycznej w ramach umowy z zakładem energetycznym, a później wykorzystać, gdy panele nie będą nadążać z produkcją energii w mniej sprzyjających okolicznościach. Rozwiązaniem problemu związanego z klimatem, pogodą i warunkami przyrodniczymi jest tworzenie tak zwanych miksów energetycznych, czyli tworzenie energii z wykorzystaniem co najmniej dwóch różnych odnawialnych źródeł energii. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Delaware dowiodło, że odpowiednio zorganizowany mix wiatru i energii słonecznej plus elektrochemiczne składowanie może zasilić sieć energetyczną przez 99,9% czasu przy minimalnym koszcie. Badanie pokazało także, że najtańsza opcja takiego rozwiązania dostarczała trzy razy więcej energii niż wynikałoby z zapotrzebowania, a wszystko w oparciu o energię odnawialną. Mając na uwadze oczekiwany spadek kosztów technologii do roku 2030, system energii odnawialnej nie jest wcale bardziej kosztowny niż obecny system konwencjonalny oparty między innymi na węglu.

Mit 2: Energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii jest tak samo szkodliwa dla środowiska, jak energia pochodząca ze źródeł konwencjonalnych.

Podczas przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną nie wytwarzają się żadne szkodliwe substancje, które przedostawałyby się do atmosfery, ani nie powstają żadne odpady, których składowanie zagrażałoby środowisku. Nie ulega wątpliwości, że jest to sytuacja zupełnie inna niż przy wytwarzaniu energii opartej na węglu kamiennym i brunatnym, których spalanie wiąże się bezpośrednio z emisją do atmosfery olbrzymiej liczby szkodliwych substancji, które niszczą warstwę ozonową, przyczyniają się do efektu cieplarnianego oraz tak zwanych “kwaśnych deszczy”. Badania dowodzą, że emisja gazów cieplarnianych związana z wytwarzaniem energii elektrycznej z nowoczesnych technologii OZE  jest dużo niższa niż w przypadku energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. W rzeczywistości emisja w przypadku wszystkich odnawialnych źródeł energii jest niższa od 400 do prawie 1000 g CO2eq/kWh w porównaniu z paliwami kopalnymi, co oznacza, że jest ona od 14 do 134 razy niższa. W praktyce wykorzystanie technologii opartych na energii słonecznej i wiatrowej nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

Warto także dodać, że w porównaniu z paliwami kopalnymi nie emitują one żadnych zanieczyszczeń powietrza, takich jak SO2, NOx, metale ciężkie, pyły, popioły lub sadza. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że każdego roku  blisko 1,3 miliona ludzi umiera na skutek zanieczyszczenia powietrza w miastach, które jest tworzone przede wszystkim dzięki emisji wymienionych substancji do atmosfery. Tylko w Europie wydatki na ochronę zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza, które powodowane jest przez elektrownie węglowe szacuje się na prawie 43 miliardy euro rocznie. Przewaga odnawialnych źródeł energii nad energią jądrową z kolei polega na tym, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii nie powoduje powstawania niebezpiecznych odpadów. Rokrocznie elektrownie jądrowe na całym świecie wytwarzają ponad 12 000 ton wysoce toksycznych odpadów radioaktywnych.

Mit 3: Odnawialne źródła energii wymagają zbyt dużego terenu do wytwarzania energii.

W przypadku paneli fotowoltaicznych, jeśli chcemy wytworzyć energię na użytek własnego gospodarstwa domowego, przy odpowiednio dużej powierzchni dachu i przy odpowiedniej ekspozycji na światło słoneczne, wystarczy sama powierzchnia dachu, która i tak nie byłaby w żaden inny sposób wykorzystana. Co do ustawienia paneli fotowoltaicznych dla celów komercyjnych, w ramach działalności gospodarczej, jedyną potrzebą jest znalezienie gruntu, na którym jest stosunkowo dobre nasłonecznienie. Raport WWF wskazuje na porównanie, zgodnie z którym w okresie 30 lat zakres transformacji terenu na potrzeby fotowoltaiki słonecznej jest porównywalny jak w przypadku instalacji opartych na gazie ziemnym i znacznie mniejszy niż w przypadku większości technologii wykorzystujących węgiel jako paliwo. W państwach takich jak Indonezja, Madagaskar, Meksyk, Maroko, Afryka Południowa lub Turcja sektor energetyczny, który hipotetycznie byłby oparty wyłącznie na fotowoltaice, mógłby pokryć w całości prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną, zajmując dla celów produkcyjnych mniej niż jeden procent powierzchni rzeczywistych obszarów, jakie zajmuje sektor energetyczny tych państw.

Mit 4: Energia odnawialna jest nieskończona.

Jest to mit drugiej strony, czyli entuzjastów energii odnawialnej. W danym momencie podaż danej energii w danym miejscu jest ograniczony, z tym, że energię wytwarzać w ten sposób można ciągle, gdyż jej źródła, jak sama nazwa wskazuje, odnawiają się, tak jak energia słoneczna ciągle dochodząca do ziemi, czy energia prądów i pływów morskich, która jest odnawialna z racji sił, jakie działają na obracającą się w Układzie Słonecznym Ziemię. Co prawda w teorii źródła energii odnawialnej są nieskończone, toteż słońce, woda, źródła geotermalne, woda, ocean i bioenergia mogą z technicznego punktu widzenia przekroczyć 100 razy obecną globalną konsumpcję energii. W praktyce jednak urządzenia technologiczne służące przekształceniu odnawialnej energii, takie jak moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła, wieże wiatrowe, baterie do przechowywania energii elektrycznej, sieci i kable do łączenia energii odnawialnej, są produkowane z materiałów, których ilość i dostępność jest ograniczona, a także wymagają wydobycia, zużywają wodę i w dodatku pochłaniają nakłady zużywalnej energii. Technologie, które służą przekształceniu energii odnawialnej opierają się na materiałach, które nie są odnawialne, jak na przykład rzadkie metale używane w urządzeniach fotowoltaicznych, jak kobalt i lit. Ograniczone zasoby materiałów potrzebnych do produkcji urządzeń i instalacji potrzebnych do wytwarzania energii stanowią wąskie gardło branży energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.  

A w kolejnym artykule przedstawimy kilka faktów energii odnawialnej o których być może nie miałeś pojęcia.


Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 502 434 376 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gaiasolar/domains/gaia.solar/public_html/wp-content/themes/gaia/single-gs_blog.php on line 61

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź